Emergency First Response / React Right (EHBO-cursus)

“Het beoefenen van reanimatie en eerste hulp zijn goede vaardigheden voor iedereen die avontuurlijke sporten beoefent – voor het geval dat. De cursus Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO) leert de deelnemers hoe te reageren op levensbedreigende noodsituaties. De cursus richt zich op het verlenen van eerste hulp door een combinatie van kennisontwikkeling, ontwikkeling van vaardigheden en realistische scenario´s in de praktijk om ervoor te zorgen dat de deelnemers vertrouwen hebben in hun vaardigheden om hulp te verlenen bij noodsituaties. Je zult deze vaardigheden ook nodig hebben voor de Rescue Diver – Stress & Rescue Diver cursus.”

Vereisten:

• Betrokkenheid bij andere mensen en staat willen zijn om hen te helpen bij een medisch noodgeval

CURSUS IS INCLUSIEF:

• 1 dag volledige Emergency First Responder – React Right cursus
• Alle instructies
• Certificatie vergoeding